Prawne skutki uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – roszczenia planistyczne, renta planistyczna – 22.10.2021

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca