Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności instytucji kultury – 11.10.2023

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca