Prawo autorskie w działalności szkół wyższych i instytutów badawczych – 10.11.2021

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca