Prawo pracy od 2021 r. w oświacie w kontekście prawno-praktycznym – 15.03.2021

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca