Prowadzenie postępowań w zakresie renty planistycznej i opłat adiacenckich na tle najnowszego orzecznictwa

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca