Przejmowanie nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalanie odszkodowań w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca