Przejmowanie nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalanie odszkodowań w trybie specustawy drogowej

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca