Przygotowanie do sporządzenia raportu o stanie dostępności. Koordynacja dostępności w jednostce – 10.03.2021

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca