Przygotowanie raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca