Radni samorządowi – mandat, jego wykonywanie, prawa i obowiązki

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca