Terminowe wydawanie i doręczanie pism i decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego – 19.03.2021

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca