Umowy z twórcami i artystami – aspekty cywilnoprawne (uwarunkowania wynikające z Prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego), ubezpieczeniowe i podatkowe, z uwzględnieniem aspektów wirtualnych (informatycznych) oraz uwarunkowań wynikających z zagrożeń COVID – 04.02.2022

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca