Umowy z twórcami i artystami – aspekty podatkowe, ubezpieczeniowe i cywilnoprawne

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca