Wydawanie decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych a zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w związku z ustawą o doręczeniach elektronicznych – 20.08.2021

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca