„Wywłaszczenie” przez ograniczenie korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 i nast. ustawy o gospodarce nieruchomościami – 16.02.2023

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca