Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kompletna dokumentacja uwzględniająca zagadnienia RODO, według aktualnego stanu prawnego w 2023 roku – 20.02.2023

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca