Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach wymiaru sprawiedliwości – 12.12.2022

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca