Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w samorządowych instytucjach kultury

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca