Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym – stan obecny i planowane zmiany

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca