Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca