Zasady nadawania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie EMUiA – 09.11.2021

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca