Zasady nadawania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie EMUiA – 17.11.2021