Zasady opracowywania tekstów prawnych uchwał i zarządzeń organów JST w sprawach finansowych – 07.07.2022

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca