Zasady rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w realiach epidemii COVID-19 z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych – 15.02.2022

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca