Zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli – 25.06.2021

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca