Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości publicznych. Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca