Zgromadzenia publiczne. Zadania i obowiązki administracji publicznej w sprawach zgromadzeń

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca